Rok 2020

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-12-24  19:51:00

Koniec zdarzenia

2020-12-25  02:26:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-11-22  23:26:00

Koniec zdarzenia

2020-11-24  01:35:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-10-31  14:32:00

Koniec zdarzenia

2020-10-31  18:48:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-10-20  08:44:00

Koniec zdarzenia

2020-10-20  09:46:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-09-17  19:29:00

Koniec zdarzenia

2020-09-17 22:14:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-09-02  06:26:00

Koniec zdarzenia

2020-09-02  17:00:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-08-30  16:42:00

Koniec zdarzenia

2020-08-31  02:20:00

Planowe wyłączenie turbogeneratora mocy 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2020-08-26 06:14:00

Koniec zdarzenia

2020-08-26 20:36:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

65

Początek zdarzenia

2020-08-22  16:43:00

Koniec zdarzenia

2020-08-22  19:31:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-08-21 22:51:00

Koniec zdarzenia

2020-09-01 12:39:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-07-16  09:31:00

Koniec zdarzenia

2020-07-16  11:16:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-07-03  22:49:00

Koniec zdarzenia

2020-07-04  01:08:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-07-03  17:10:00

Koniec zdarzenia

2020-07-03  20:09:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-06-29  10:48:00

Koniec zdarzenia

2020-06-29  14:13:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-06-28 22:45:00

Koniec zdarzenia

2020-06-29 12:32:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-06-24  16:09:00

Koniec zdarzenia

2020-06-24  17:35:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-06-01  09:51:00

Koniec zdarzenia

2020-06-01  11:56:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-05-31  01:46:00

Koniec zdarzenia

2020-05-31  02:33:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-05-30  23:43:00

Koniec zdarzenia

2020-05-31  0:54:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-05-30  16:09:00

Koniec zdarzenia

2020-05-30  22:39:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-05-30  13:37:00

Koniec zdarzenia

2020-05-30  14:42:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-01-20  9:56:00

Koniec zdarzenia

2020-01-28  20:40:00

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-01-22  8:21:00

Koniec zdarzenia

2020-01-22  10:19:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-04-12  0:15:00

Koniec zdarzenia

2020-04-21  04:30:00

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-04-21  07:45:00

Koniec zdarzenia

2020-04-21  14:17:00

Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-04-10  19:50:00

Koniec zdarzenia

2020-04-10  22:28:00

Awaryjne wyłączenie bloku 21MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-04-19  23:35:00

Koniec zdarzenia

2020-04-30  12:08:00

Awaryjne wyłaczenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2020-04-21  07:45:00

Koniec zdarzenia

2020-04-21  14:17:00

Planowe wyłączenie turbozespołu 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2020-04-23  15:02:00

Koniec zdarzenia

2020-04-28  16:16:00

Awaryjne wyłączenie turbozespołu 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2020-05-01  02:41:00

Koniec zdarzenia

2020-05-12 13:07:00 

Planowe wyłączenie turbozespołu 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2020-08-21  22:51:00

Koniec zdarzenia

2020-08-30