Rok 2017

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-12-13 10:52

Koniec zdarzenia

2017-12-13 12:00 

Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-12-10 11:56

Koniec zdarzenia

2017-12-12  21:50

Wyłączenie planowe bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe wyłączenie bloku 21 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2017-11-27  12:00

Koniec zdarzenia

2017-12-01  12:40

Wyłączenie planowe bloku o mocy 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe wyłączenie bloku 12 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2017-10-15  09:00

Koniec zdarzenia

2017-11-24  13:10

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-10-12 08:32

Koniec zdarzenia

2017-10-12  15:52

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-10-05  22:35

Koniec zdarzenia

2017-10-06  00:58

Planowe wyłączenie turbogeneratora 6 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

6

Początek zdarzenia

2017-10-05  06:20:00

Koniec zdarzenia

2017-10-05  11:42:00

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2017-09-28  07:15

Koniec zdarzenia

2017-09-28  7:57

Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-09-24 10:00

Koniec zdarzenia

2017-09-30 01:12

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-09-11 06:12

Koniec zdarzenia

2017-09-11 08:12

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2017-09-07  17:49

Koniec zdarzenia

2017-09-07  21:00

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2017-09-05  07:44

Koniec zdarzenia

2017-09-05  09:24

Wyłączenie awaryjne turbogeneratora 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne wyłączenie turbogeneratora 21 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2017-07-14  09:32

Koniec zdarzenia

2017-07-14  11:07

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2017-07-03  05:26

Koniec zdarzenia

2017-07-03  06:04

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2017-07-02  23:42

Koniec zdarzenia

2017-07-03  00:45

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-05-29 04:59

Koniec zdarzenia

2017-06-01 00:50

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2017-05-26  13:07

Koniec zdarzenia

2017-05-26   15:49

Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

planowe wyłączenie bloku 21MWe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2017-05-21  10:40

Koniec zdarzenia

2017-05-25   17:17

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-05-13 18:50

Koniec zdarzenia

2017-05-13  20:08

Wyłączenie planowane bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowane

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-05-06 01:10

Koniec zdarzenia

2017-05-13  13:30

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-04-01 02:58

Koniec zdarzenia

2017-04-01 06:23

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-03-28 14:02

Koniec zdarzenia

2017-04-01 01:00

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-03-01 16:22

Koniec zdarzenia

2017-03-01 18:02

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-02-13 10:27

Koniec zdarzenia

2017-02-13 15:56

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-02-06 09:10

Koniec zdarzenia

2017-02-06 13:39

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-02-02 19:59

Koniec zdarzenia

2017-02-02 21:26

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2017-01-11 16:35

Koniec zdarzenia

2017-01-11 20:23