Rok 2022

Awaryjne wyłączenie bloku 71MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-12-16 18:26:00

Koniec zdarzenia

2022-12-17 04:09:00

Awaryjne wyłączenie generatora 12MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2022-11-29 10:34:00

Koniec zdarzenia

2022-12-03 12:23:00

Awaryjne wyłączenie generatora 12MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2022-11-16 02:15:00

Koniec zdarzenia

2022-11-25 12:14:00

Planowe wyłączenie bloku 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowane

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2022-11-12 11:24

Koniec zdarzenia

2022-11-21 19:12

Planowe wyłączenie bloku 71MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-10-30 22:59:00

Koniec zdarzenia

2022-11-11 02:45:00

Awaryjne wyłączenie turbogeneratora 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2022-09-23 09:25

Koniec zdarzenia

2022-09-29 19:37

Awaryjne wyłączenie bloku 71MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-09-23 01:40:00

Koniec zdarzenia

2022-10-01 20:08:00

Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2022-09-20 18:27

Koniec zdarzenia

2022-09-20 20:49

Planowe wyłączenie bloku 71MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-09-05 06:44:00

Koniec zdarzenia

2022-09-05 18:13:00

Awaryjne wyłączenie turbogeneratora 6 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

6

Początek zdarzenia

2022-08-22 01:22

Koniec zdarzenia

2023-01-24 17:11

Planowe wyłączenie bloku 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowane

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2022-08-22 00:19

Koniec zdarzenia

2022-08-22 18:03

Awaryjne wyłączenie bloku 71MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-07-27 21:07:00

Koniec zdarzenia

2022-07-29 21:32:00

Awaryjne wyłączenie bloku 71MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-07-15 15:53:00

Koniec zdarzenia

2022-07-15 17:11:00

Planowe wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-07-15 06:30:00

Koniec zdarzenia

2022-07-15 12:39:00

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-07-12 04:43:00

Koniec zdarzenia

2022-07-12 06:11:00

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-07-11 16:06:00

Koniec zdarzenia

2022-07-11 17:50:00

Planowe wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-07-06 7:34:00

Koniec zdarzenia

2022-07- 07 6:41:00 

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-07-01 12:23:00

Koniec zdarzenia

2022-07- 02 01:49:00

Planowe wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-06-13 0:57:00

Koniec zdarzenia

2022-06-25 20:09:00

Planowe wyłączenie bloku 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowane

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2022-06-09 14:15

Koniec zdarzenia

2022-06-09 15:56

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2022-06-05 20:10

Koniec zdarzenia

2022-06-06 00:27 

Awaryjne wyłączenie bloku 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2022-03-03 03:10

Koniec zdarzenia

2022-03-03 04:01

Awaryjne wyłączenie bloku 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2022-02-23 10:03

Koniec zdarzenia

2022-02-23 12:38

Awaryjne wyłączenie bloku 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2022-01-17 06:03:00

Koniec zdarzenia

2022-01-17 13:11:00

 

Awaryjne wyłączenie generatora 12MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2022-09-23 9:33:00

Koniec zdarzenia