Rok 2021

Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 6 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

6

Początek zdarzenia

2021-05-15  00:30:00

Koniec zdarzenia

2021-05-21  ::

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2021-05-06  09:43:00

Koniec zdarzenia

2021-05-06  10:51:00

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-05-04 05:35:00

Koniec zdarzenia

2021-05-04 08:19:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-04-12  10:38:00

Koniec zdarzenia

2021-04-15  17:36:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-04-01 04:07:00

Koniec zdarzenia

2021-04-01 12:30:00

Awaryjne odstawienie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-03-21  14:50:00

Koniec zdarzenia

2021-03-31 23:37:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 6 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

6

Początek zdarzenia

2021-02-04  08:03:00

Koniec zdarzenia

2021-02-04  14:38:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-01-26  20:41:00

Koniec zdarzenia

2021-01-26  23:59:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2021-01-24  00:04:00

Koniec zdarzenia

2021-01-28  17:31:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-01-08  22:51:00

Koniec zdarzenia

2021-01-15  23:49:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2021-01-28  23:53:00

Koniec zdarzenia

2021-01-29  01:58:00