Rok 2021

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-12-14 12:57:00

Koniec zdarzenia

2021-12-14 14:14:00

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW.

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-11-10 14:51:00

Koniec zdarzenia

2021-11-10 17:39:00

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW.

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-11-09 13:24:00

Koniec zdarzenia

2021-11-09 18:41:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-10-31  23:55:00

Koniec zdarzenia

2022-06-09  15:56:00

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW.

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-10-21 07:15:00

Koniec zdarzenia

2021-10-21 08:39:00

Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-10-10 0:12:00

Koniec zdarzenia

2021-10-16 01:01:00

Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-10-07  05:29:00

Koniec zdarzenia

2021-10-07  09:25:00

Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-09-16  18:12:00

Koniec zdarzenia

2021-09-17  03:25:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-09-12  09:55:00

Koniec zdarzenia

2021-09-12  11:46:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-08-24  07:18:00

Koniec zdarzenia

2021-08-24  09:32:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-08-13  08:37:00

Koniec zdarzenia

2021-08-13 12:39:00

Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-08-12 8:36:00

Koniec zdarzenia

2021-08-12 11:34:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-08-12 08:36:00

Koniec zdarzenia

2021-08-12 10:45:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-07-31  06:34:00

Koniec zdarzenia

2021-07-31  18:19:00

Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-07-28 9:23:00

Koniec zdarzenia

2021-07-28 11:18:00

Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-07-24 13:59:00

Koniec zdarzenia

2021-07-26 22:20:00

Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-07-10 00:11:00

Koniec zdarzenia

2021-07-10 23:24:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-07-08 08:32:00

Koniec zdarzenia

2021-07-08 09:55:00

Awaryjne odstawienie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-07-02 23:45:00

Koniec zdarzenia

2021-07-03 09:38:00

Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-06-24  06:43:00

Koniec zdarzenia

2021-06-24  09:26:00

Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 6 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

6

Początek zdarzenia

2021-05-15  00:30:00

Koniec zdarzenia

2021-05-21  11:20:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2021-05-06  09:43:00

Koniec zdarzenia

2021-05-06  10:51:00

Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-05-04 05:35:00

Koniec zdarzenia

2021-05-04 08:19:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

21

Początek zdarzenia

2021-04-12  10:38:00

Koniec zdarzenia

2021-04-15  17:36:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-04-01 04:07:00

Koniec zdarzenia

2021-04-01 12:30:00

Awaryjne odstawienie bloku 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-03-21  14:50:00

Koniec zdarzenia

2021-03-31 23:37:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 6 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

6

Początek zdarzenia

2021-02-04  08:03:00

Koniec zdarzenia

2021-02-04  14:38:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-01-26  20:41:00

Koniec zdarzenia

2021-01-26  23:59:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2021-01-24  00:04:00

Koniec zdarzenia

2021-01-28  17:31:00

Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2021-01-08  22:51:00

Koniec zdarzenia

2021-01-15  23:49:00

Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 12 MW

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

12

Początek zdarzenia

2021-01-28  23:53:00

Koniec zdarzenia

2021-01-29  01:58:00