Sprzedawca zobowiązany na sieci OSD JSW KOKS S.A.

"Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2018 r. nr DZO.WKP.492.30.150.2018.JJ przedsiębiorstwo JSW KOKS S.A. zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego JSW KOKS S.A. na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."