JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 
Grupa JSW

Przetargi i zakupy
Przetargi i zakupyNieruchomości zbędne
{$lib.pdffile.title}Do druku

Nieruchomości zbędne

16-05-2018

Na sprzedaż: Prawo własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 1.218 m2

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze posiada do sprzedaży: Prawo własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 1.218 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4881/34 o pow. 2.391 m2, na której budynek ten jest zlokalizowany oraz udział wynoszący 0,011382 w prawie użytkowania wieczystego działek drogowych nr: 766/67, 769/67, 4867/34, 4891/34, 4897/34, 5060/34, wraz z prawem własności budowli posadowionych na tych działkach. Nieruchomość...06-12-2017

Sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 3/11

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze posiada do sprzedaży Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. użytk. 83,21 m², położonego w Zabrzu
(woj. śląskie) na 1 piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 3, wraz ze związanym
z tym lokalem udziałem wynoszącym 0,0683 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 969/79 o pow. 3.831m² oraz w częściach wspólnych budynku, infrastrukturze technicznej, które nie służą do wyłącznego użytku...06-12-2017

Sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 3/15

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze posiada do sprzedaży Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 15 o pow. użytk. 25,31 m², położonego w Zabrzu
(woj. śląskie) na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 3, wraz ze związanym
z tym lokalem udziałem wynoszącym 0,0208 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 969/79 o pow. 3.831m² oraz w częściach wspólnych budynku, infrastrukturze technicznej, które nie służą do wyłącznego użytku...06-12-2017

Sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 3/2

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze posiada do sprzedaży Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytk. 94,97 m², położonego w Zabrzu
(woj. śląskie) na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 3, wraz ze związanym
z tym lokalem udziałem wynoszącym 0,0685 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 969/79 o pow. 3.831m² oraz w częściach wspólnych budynku, infrastrukturze technicznej, które nie służą do wyłącznego użytku...23-11-2017

9 garaży zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Dębowej.

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze posiada do sprzedaży 9 murowanych garaży (prawo własności) o pow. użytk. 15,81 m2 każdy, zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Dębowej wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu, na których są one zlokalizowane. Garaże można nabywać pojedynczo lub w kompleksie.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr...11-02-2015

W przypadku zainteresowania nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Majątku tel. 32 416 43 44, kom. 601 740 678, e-mail: [email protected]05-02-2014

GLIWICE ul. Dojazdowa (Nowe Gliwice)

Teren poprzemysłowy zlokalizowany w odległości ok. 3 km od ścisłego centrum. Przedmiotowe działki stanowią jeden zwarty kompleks o charakterze Przemysłowo-usługowym, nieuzbrojony. Za wyjątkiem działki nr 53 nieruchomość stanowi teren niezabudowany.20-06-2013

CZERWIONKA-LESZCZYNY ul. Kopalniana

Teren położony za budynkami mieszkalnymi, na którym znajdują się budynki gospodarcze oraz infrastruktura techniczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ustanowiona służebność przejazdu przez działkę sąsiednią.20-06-2013

KNURÓW ul. Przemysłowa

Teren sąsiadujący bezpośrednio z terenami kolejowymi KWK Knurów (linia kolejowa relacji Gliwice-Rybnik). Teren płaski porośnięty niską zielenią nieurządzoną, przez działkę przebiega linia energetyczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.20-06-2013

ZABRZE ul. Rataja

Nieruchomość zabudowana boiskiem trawiastym. Posiada dostęp do drogi publicznej. W stosunku do nieruchomości wystąpiono z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na następujące przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; usługi, w tym usługi komercyjne; obiekty zamieszkania zbiorowego; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; usługi sportu, rekreacji, wypoczynku.20-06-2013

ZABRZE ul. Makoszowska

Teren poprzemysłowy. Działka gruntu zabudowanego drewnianą Chłodnią kominową. Brak dostępu do drogi publicznej, konieczne ustanowienie służebności przejazdu. Możliwy podział nieruchomości na mniejsze działki.