Wybrano Zarząd JSW KOKS S.A. trzeciej kadencji.

Rada Nadzorcza JSW KOKS S.A. na posiedzeniu 20 września br. w związku z rozstrzygnięciem postępowania kwalifikacyjnego, powołała Zarząd Spółki trzeciej kadencji.

Prezesem Zarządu wybrana została Iwona Gajdzik – Szot, Członkiem Zarządu ds. Produkcji i Techniki – Mariusz Soszyński, Członkiem Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju – Damian Gabriel.

Trzecia kadencja zarządu rozpoczyna się z dniem odbycia ZWZ zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

JSW KOKS S.A.