W Radlinie pracują całą dobę

Realizacja projektu „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” wkracza w kolejna fazę.  W Koksowni Radlin trwają zawansowane prace związane ze wzmocnieniem podłoża oraz roboty instalacyjne.

Wykonano platformę roboczą pod budowę komina oraz przyszłej instalacji odsiarczania spalin. Rozpoczęto też prace związane ze wznoszeniem budynku elektrycznego. Zaprojektowana konstrukcja żelbetowa będzie realizowana metodą ślizgu. Na przygotowanej płycie fundamentowej rozpoczęto montaż zbrojenia ścian oraz urządzeń do wznoszenia obiektu metodą ślizgową. Należy zaznaczyć, że zastosowanie tej technologii wymaga pracy ciągłej czyli 24h/dobę.

Przypomnijmy, zadanie inwestycyjne obejmuje budowę dwóch kotłów parowych o łącznej mocy  104 MWt., zabudowę turbiny upustowo-kondensacyjnej o mocy około 32 MWe, oraz człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt a także instalacje pomocnicze. Źródłem, energii pierwotnej dla bloku będzie nadmiarowy gaz koksowniczy w ilości około 180  mln metrów sześciennych rocznie.

(beer)