Sztab kryzysowy w JSW KOKS S.A.

Zarząd JSW KOKS S.A powołał Sztab Kryzysowy w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zadaniem sztabu jest określenie trybu działania oraz podział zadań w przypadku wykrycia zarażenia koronawirusem wśród pracowników Spółki, działań zabezpieczających pracowników i zakłady a także zapewnienie dalszego funkcjonowania Spółki.

Sztab działa pod przewodnictwem Członka Zarządu ds. Produkcji i Techniki – p. Mariusza Soszyńskiego.

JSW KOKS S.A.