Ruszyły prace na budowie elektrociepłowni w koksowni Radlin

W koksowni Radlin trwają intensywne prace przy budowie nowoczesnej elektrociepłowni opalanej gazem koksowniczym.

Wykonawca, RAFAKO S.A. z początkiem maja br. rozpoczął wzmacnianie gruntu palami i kolumnami żelbetowymi. Roboty ziemne rozpoczęto już 16 kwietnia od wykonania wykopów w rejonie planowanego posadowienia przyszłych budynków dla maszyn elektrycznych wraz z nastawnią blokową. Od początku lutego br. wykonawca prowadził prace związane z organizacją placu budowy, wykonaniem zaplecza, ogrodzeniem terenu oraz przyłączeniem niezbędnych dla prac budowlanych mediów.

Elektrociepłownia zlokalizowana jest na terenie działającej koksowni, co dodatkowo komplikuje proces budowy. Zaletą takiego rozwiązania jest wykorzystanie terenów po wyburzonych starych obiektach technologicznych koksowni, a to w silnie zurbanizowanym terenie miasta Radlina ma duże znaczenie - pozwala bowiem ponownie wykorzystać zajęte przez przemysł grunty, oszczędzając tereny zielone i rolne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii

(beer)