Przedstawiciele JSW KOKS S.A. na sesji Rady Miejskiej w Radlinie

25 stycznia br. przedstawiciele JSW KOKS S.A. na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miasta, wzięli udział w sesji Rady Miejskiej w Radlinie.

Przedstawiciele JSW KOKS S.A. omówili miniony, 2021 rok dla koksowni Radlin (był to jubileuszowy – 110 rok nieprzerwanej działalności koksowni) oraz aktualnego stanu prac nad zapewnieniem zaopatrzenia w ciepło w związku z planowaną zmianą źródła ciepła systemowego dla miasta Radlina.

Radni zadawali wiele pytań, w tym głównie związanych z tematem ciepłownictwa, możliwościami zwiększenia liczby przyłączeń odbiorców oraz ochroną środowiska. (R)