Prawie 82 miliony ton koksu w ciągu 35 lat w Przyjaźni

Właśnie minęło 35 lat odkąd w Koksowni Przyjaźń – obecnie największej koksowni funkcjonującej w ramach JSW KOKS S.A., a wtedy w 1987 roku noszącej nazwę Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice Zakład Koksowniczy Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, wyprodukowano pierwszy koks.

Gorący rozruch Zakładu Koksowniczego Przyjaźń rozpoczął się 25 stycznia 1987 roku. O godzinie 16:00 zasypano jako pierwszą komorę nr 101 baterii 1 mieszanką węglową w ilości 23 ton. Zasypywanie komór rozpoczęła brygada IV z mistrzem zmianowym Zdzisławem Klimkiem i brygadzistą Janem Adamczykiem, a funkcję kierownika zmiany pełnił wówczas Władysław Wnuk. Przy operacji zasypywania komór obecni byli także: Ryszard Ściborowski i Bohdan Kołomyjski. Zasypywanie wszystkich komór wspomnianej baterii zakończyło się 26 stycznia o godzinie 21:20.

27 stycznia 1987 roku  o godzinie 3:50 nad ranem rozpoczęła się operacja wypychania koksu z komór. Pierwszy koks w ilości 16 ton wypchnęła z komory nr 103 brygada III z mistrzem zmianowym (a późniejszym Dyrektorem Koksowni Przyjaźń) śp. Mirosławem Tukajem i brygadzistą Jerzym Dyrką. Kierownikiem zmiany był wtedy Adam Janicki. Nad uruchomieniem produkcji w baterii nr 1 nadzór sprawował specjalnie do tego powołany Sztab Uruchomienia Wydziału w składzie: kierownik wydziału – Zygfryd Koj, jego zastępcy – Tadeusz Wenecki i Czesław Borzęcki, oraz kierownicy oddziałów: Zenon Helt, Henryk Mazur, Józef Stelmach i Antoni Szołtysik.  W Zakładzie Koksowniczym Przyjaźń zastosowano wówczas pionierskie w skali kraju suche chłodzenie koksu.

Jak wspominał po latach Zdzisław Klimek – Uruchomienie produkcji było długo wyczekiwanym przez wszystkich momentem, gdyż budowa koksowni trwała już wcześniej przez kilka lat. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że – z energetycznego punktu widzenia – ta instalacja z powodzeniem spełniła swoje zadanie, bo podczas mokrego chłodzenia koksu ciepło w nim zawarte ucieka w komin, natomiast w technologii suchego chłodzenia ciepło koksu schładzanego z 1000°C do 180°C jest wykorzystywane do produkcji pary wodnej i energii elektrycznej.

Obecnie potencjał produkcji energii elektrycznej Koksowni Przyjaźń wynosi aż 110 MWe, a z komór baterii koksowniczych dąbrowskiej koksowni przez 35 lat wypchnięto do tej pory już niemal 82 miliony ton koksu i zakład wciąż się rozwija. Aktualnie trwa między innymi budowa baterii nr 4.