Porozumienie w sprawie ZUZP i zmian w organizacji JSW KOKS S.A.

28 października br. w JSW KOKS S.A. zawarte zostało porozumienie ze stroną społeczną dotyczące wprowadzenia od 1 stycznia 2021 r. jednego, wspólnego dla wszystkich zatrudnionych Układu Zbiorowego Pracy.

Na mocy wspomnianego porozumienia, z dniem 1 listopada 2020 r. zmianie ulegnie struktura organizacyjna Firmy, co wiązać się będzie z likwidacją dotychczasowych oddziałów.

Przyjęte rozwiązania są konsekwencją trwającego od 2018 roku dialogu pracodawców ze stroną społeczną, który miał na celu wypracowanie satysfakcjonującego dla wszystkich stron rozwiązań usprawniających zarządzanie i codzienne funkcjonowanie Firmy, a także stworzenie równoprawnych warunków zatrudnienia dla wszystkich pracowników – niezależnie od miejsca pracy. W związku z historycznymi zaszłościami od powstania JSW KOKS S.A. w 2014 roku, w Spółce obowiązywały do tej pory trzy różne regulacje dotyczące pracy i wynagradzania.

(beer)