Pełnomocnik Zarządu JSW KOKS S.A. ds. realizacji kluczowych inwestycji

W związku z realizacją kluczowych zadań inwestycyjnych, mając na względzie ich strategiczne znaczenie dla Spółki, Zarząd JSW KOKS S.A. ustanowił z dniem 12 czerwca br. Pełnomocnika Zarządu JSW KOKS S.A. do spraw realizacji kluczowych inwestycji - na stanowisko to powołano Pana Tomasza Grzyba, który nową funkcję łączyć będzie z dotychczas zajmowanym stanowiskiem dyrektora Oddziału Przyjaźń.

Celem powołania Pełnomocnika Zarządu jest koordynacja wszelkich procesów wpływających  na prawidłowość przebiegu naszych głównych projektów inwestycyjnych, to jest budowę elektrociepłowni w Koksowni Radlin oraz trwający proces  modernizacji baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń.

Współczesne projekty inwestycyjne charakteryzują się złożonością oraz angażują wiele instytucji, służb i osób z ramienia inwestora, wykonawców i dostawców a także ze strony projektantów i ośrodków naukowo badawczych.

Optymalne z punktu widzenia JSW KOKS S.A przeprowadzenie skomplikowanych procesów inwestycyjnych mieć będzie bardzo istotne znaczenie dla przyszłości Spółki.

(beer)