Komunikat prasowy nr 4

Do 5 osób wzrosła łączna liczba hospitalizowanych w związku z wypadkiem z 22 września, do którego doszło w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej. Najciężej poszkodowany pracownik przebywa na oddziale intensywnej terapii, cztery osoby na oddziale chirurgii ogólnej, w tym dwie tylko z izolowanym oparzeniem dróg oddechowych.

26 września br. na zlecenie JSW KOKS S.A. w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przeprowadzono dodatkowe badania trzech pracowników Spółki. U dwóch osób stwierdzono izolowane oparzenia dróg oddechowych, są to obrażenia kwalifikujące do leczenia szpitalnego.

W koksowni trwają intensywne prace związane z porządkowaniem terenu na miejscu zdarzenia oraz przygotowaniem tymczasowego rozwiązania zasilania w węgiel baterii koksowniczych. Aktualnie Koksownia „Przyjaźń” utrzymuje zredukowany poziom produkcyjny adekwatny do możliwości zabezpieczenia mieszanki węglowej.

Pracują sztab kryzysowy oraz komisja powołana do ustalenia przyczyn zdarzenia.

Kolejne informacje w miarę ich pozyskiwania dostępne będą na stronie internetowej spółki www.jswkoks.pl