Komunikat prasowy nr 3

Trzy poszkodowane w ubiegłotygodniowym wypadku w koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej osoby opuściły szpital. Stan kolejnych dwóch jest dobry, a ostatni z poszkodowanych nadal jest w stanie śpiączki farmakologicznej.

Sztab kryzysowy pod przewodnictwem Mariusza Soszyńskiego, członka zarządu JSW KOKS S.A. ds. produkcji i techniki, zajmuje się m.in. analizą sytuacji zakładu oraz zapewnieniem ciągłości produkcji i dostaw węgla. Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie systematyczności dostaw węgla do baterii koksowniczych. Już w piątek, 23 września, przetestowano awaryjne dostarczanie węgla przy użyciu sprzętu ciężkiego. Testy wypadły pomyślnie.

W kolejnych dniach dokumentowano stan instalacji po awarii, zabezpieczono miejsce wypadku oraz porządkowano teren.

W spółce powołano Komisję, która ustali przyczyny wypadku. Komisja pracuje pod przewodnictwem Szefa Biura Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Gazowego JSW KOKS S.A. W pracach Komisji, poza pracownikami Spółki, wezmą udział także zewnętrzni eksperci, m. inn.: ds. p.poż, bhp, pyłów i wybuchowości.

Kolejne informacje w miarę ich pozyskiwania dostępne będą na stronie internetowej spółki www.jswkoks.pl