JSW KOKS S.A. otrzyma pożyczkę z WFOŚiGW

JSW KOKS S.A. i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisały 12 bm. umowę pożyczki preferencyjnej na kwotę 34,2 mln złotych udzielonej w ramach horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska.

JSW KOKS S.A. przeznaczy kwotę pożyczki na finansowanie budowy bloku energetycznego w wysokosprawnej kogeneracji, który powstaje w koksowni Radlin. Nowoczesna elektrociepłownia opalana gazem koksowniczym docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku EC Marcel, będąca własnością PGG. Budowana w koksowni Radlin jednostka będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, spełniając wszystkie wymagania UE, w szczególności konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (BAT LCP). Zgodnie z założeniami, EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny zaś ciepło w wodzie grzewczej (około 37 MWt) dostarczane będzie na potrzeby PGG KWK ROW Ruch Marcel oraz mieszkańców Radlina.

Inwestycja wkroczyła w fazę realizacji – na placu budowy trwają intensywne prace. Obiekty EC powstają na terenie koksowni, w miejscu wyburzonej starej infrastruktury przemysłowej. Oddanie do eksploatacji EC Radlin oznaczać będzie zdecydowaną poprawę efektywności energetycznej koksowni oraz zapewni odbiorcom zewnętrznym dostawy ekologicznego ciepła systemowego i energii elektrycznej. Mieszkańcy Radlina zyskają efektywne i niezawodne źródło wody grzewczej; utrzymanie i rozwój dostaw ciepła sieciowego znakomicie wpisuje się też w programy walki z niską emisją oraz smogiem.

JSW KOKS S.A.