Informacja dla interesariuszy JSW KOKS S.A.

Szanowni Państwo!

W związku z pandemią koronawirusa, JSW KOKS S.A. wprowadza przedsięwzięcia mające na celu maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa  Pracowników Firmy oraz jej interesariuszy.
Prosimy, w miarę możliwości, o ograniczenie kontaktów bezpośrednich do niezbędnego minimum. 
Informujemy Państwa, że każda osoba która zgłasza chęć wejścia na teren zakładów JSW KOKS S.A podlega obowiązkowi pomiaru temperatury ciała. OŚWIADCZENIE
Osoby odmawiające poddaniu się procedurze, nie będą wpuszczane na teren zakładów.

Osoby, u których stwierdzi się podwyższoną temperaturę ciała:

  • Nie będą wpuszczone na teren zakładów,
  • Zostaną poinformowane o obowiązującej procedurze w związku ze stanem epidemicznym.

Zapraszamy do korzystania z wszelkich form kontaktów z wykorzystaniem urządzeń: telefon, e-mail,  platforma zakupowa, skype. 

W wypadku konieczności wizyty w naszej Firmie, po pomyślnym przejściu procedury pomiaru temperatury ciała – wymagamy przestrzegania ogólnych zasad bezpiecznego zachowania się w związku z pandemią koronawirusa. Zasady te dostępne są w portierniach i bramach głównych JSW KOKS S.A.
            Prosimy o wyrozumiałość w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

Jako przedsiębiorstwo  o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, działamy w ruchu ciągłym i musimy dołożyć wszelkich starań dla ograniczenia do absolutnego minimum poziomu zachorowalności i związanej z tym absencji.

 

Zachęcamy do wymienionych form kontaktu a w razie wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt mailowy [email protected] oraz telefoniczny +48 781 810 513 lub z osobami z którymi Państwo się dotychczas kontaktowaliście.

 

JSW KOKS S.A.