JSW KOKS dla Regionu

JSW KOKS S.A. to nowoczesna firma, która na stałe wpisała się w krajobraz Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Jest poważanym i cenionym pracodawcą, który zatrudnia ponad 2 tys. osób. Pracujemy w regionie, żyjemy w regionie i tu mamy od pokoleń swoje rodziny.

Dlatego też Spółka myśli nie tylko o wyniku ekonomicznym i produkcji. Stara się być przede wszystkim firmą, która dba o swoich pracowników. Dzięki zastosowanym innowacjom technicznym, nowoczesnej automatyce, praca staje się lżejsza i coraz bardziej bezpieczna.

Mając na uwadze wspólne dobro wszystkich mieszkańców regionu angażujemy się w wiele akcji. Ich celem jest m.in. polepszenie stanu środowiska w którym żyjemy.

JSW KOKS edukuje na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie walki z bardzo szkodliwą, niską emisją.

Współpracujemy z instytucjami, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Dajemy wsparcie w organizacji cyklicznych szkoleń z zakresu ruchu drogowego, ochrony przeciwpożarowej i sami jesteśmy inicjatorem takich akcji.

Spółka pomaga w organizacji wyjazdów dla dzieci na kolonie i obozy zimowe, w przygotowaniu paczek dla najuboższych. Nasza działalność obejmuje także pomoc osobom, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Współpracujemy z fundacjami, parafiami oraz szpitalami.

JSW KOKS nie zapomina o zdrowiu mieszkańców naszego regionu. Jesteśmy fundatorem specjalistycznego sprzętu medycznego, który w lokalnych szpitalach pomaga diagnozować i ratować życie mieszkańców Śląska i Zagłębia.