Zarząd

Iwona Gajdzik-Szot

Prezes Zarządu
 

Mariusz Soszyński

Członek Zarządu ds. Produkcji i Techniki


Marek Gralec

Członek Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju.