Pomoc publiczna - wpis

DensiCoal

Tytuł projektu: „Technologia wytwarzania zagęszczonego komponentu mieszanek dla zasypowego systemu obsadzania komór koksowniczych z wykorzystaniem drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW)”  (DensiCoal)

Działanie:              1.2. „Sektorowe programy B+R”

Cel projektu: Głównym celem jest opracowanie technologii wytwarzania komponentu wsadów koksowniczych poprzez zagęszczanie mieszanek węglowych zawierających frakcje drobnoziarniste (DFW). Opracowane zostaną założenia do projektu pilotowej instalacji realizującej technologię DensiCoal. Zgodnie z nimi zostanie zaprojektowana i zbudowana instalacja pilotowa o wydajności 5 Mg/h. Przewiduje się wdrożenie technologii w Koksowni Przyjaźń. Wdrożenie powinno skutkować zwiększeniem wydajności baterii koksowniczych, rozszerzeniem bazy surowcowej dla produkcji koksu metalurgicznego, wzrostem efektywności wykorzystania w koksownictwie urobku w postaci DFW i jednocześnie zmniejszeniem ilości DFW deponowanych w środowisku.

Podmiot realizujący projekt: Konsorcjum Przemysłowe w składzie:

·  JSW Innowacje S.A.

·  JSW Koks S.A.

·  Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 

Wartość projektu: 8 222 015,00 zł, w tym budżet JSW Koks S.A.:  954 472,50 zł

Wartość dofinansowania:  3 873 681,63 zł, w tym dotacja dla JSW Koks S.A.:    427 838,06 zł

Termin realizacji projektu:  2019 – 2021

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego