Kim jesteśmy - o JSW KOKS S.A.

JSW KOKS S.A.

Nasza Firma jest częścią silnej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, stanowiąc najważniejszy element łańcucha wartości przetwórstwa węgla koksowego oraz dostaw koksu, produktów węglopochodnych, gazu koksowniczego, energii elektrycznej i ciepła. W naszych koksowniach produkujemy rocznie ponad 3 mln ton najwyższej jakości koksu.

Jesteśmy jednym z największych europejskich producentów i eksporterów koksu, dostarczając go do większości krajów Starego Kontynentu.

Węgiel koksowy oraz koks należy do grupy towarów o znaczeniu strategicznym dla Unii Europejskiej.

Firma jest stabilnym pracodawcą, zatrudniającym ponad 2 tysiące pracowników, zapewniającym konkurencyjne wynagrodzenie, bezpieczne warunki pracy oraz dobrą ofertę socjalną i znaczące wsparcie w rozwoju kariery.

JSW KOKS S.A. inwestuje i modernizuje swoje urządzenia wytwórcze podnosząc stale jakość wyrobów a także ekonomiczność produkcji oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów produkcyjnych. Z nawiązką spełniamy wszystkie polskie i unijne normy ochrony środowiska, stawiając na zrównoważony rozwój gospodarczy oraz bezpieczeństwo pracy.

Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w JSW KOKS S.A. gwarantuje naszym Klientom oraz Interesariuszom Firmy najwyższą jakość produktów, przyjazność dla środowiska przyrodniczego, dbałość o pracowników oraz poszanowanie praw społecznych.