Inwestycje i modernizacje

Firma która chce liczyć się na rynku, chce być na nim znaczącym graczem nie może w obszarze inwestycyjnym pozostawać w tyle.
Musi się ciągle rozwijać. Z drugiej strony rosnące unijne wymagania środowiskowe wymuszają niejako ten rozwój. JSW KOKS S.A. będąc istotnym elementem dużej Grupy Kapitałowej JSW ma w tym obszarze silne oparcie jej właściciela.

Strategicznymi obszarami inwestycji rozwojowych w koksowniach JSW KOKS S.A. będą:

w Oddziale Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

  • modernizacja dwóch baterii koksowniczych (nr 3 i 4) w perspektywie do 2025 roku,
  • produkcja pylistych adsorbentów,
  • separacja wodoru z gazu koksowniczego,
  • przetwórstwo smoły węglowej

w Koksowni Radlin

  • budowa bloku energetycznego,
  • III etap modernizacji koksowni
  • instalacja odsiarczania gazu koksowniczego KRAiC – budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco – odpędową

w Koksowni Jadwiga

  • instalacja odsiarczania gazu koksowniczego (KRAiC)
  • zagospodarowanie gazu nadmiarowego