JSW KOKS SA

Przetargi i zakupy

Sprzedaż: 9 garaży zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Dębowej.

23-05-2018

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze posiada do sprzedaży

9 murowanych garaży (prawo własności) o pow. użytk. 15,81 m2 każdy, zlokalizowanych
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Dębowej wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu, na których są one zlokalizowane. Garaże można nabywać pojedynczo lub w kompleksie.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GL1W/00071365/5.

Lp. garażu

 

Nr działki

Pow. działki [m2]

1

2133/1

20

2

2134/1

19

3

2135/1

19

4

2136/1

20

5

2137/1

20

6

2138/1

19

7

2139/1

19

8

2140/1

19

9

2141/1

20

Prawo pierwokupu przysługuje obecnym najemcom nieruchomości garażowych opisanych w tabeli pod numerami: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

 

W przypadku sprzedaży ww. nieruchomości garażowych, ustanowiona zostanie służebność gruntowa (przechodu i przejazdu) na działkach gruntu nr 2657/1 i 2658/1 (KW nr GL1W/00073012/0) w celu zapewnienia nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży dostępu do drogi publicznej. W związku z powyższym do ceny sprzedaży każdej z nieruchomości garażowych zostanie doliczona jednorazowa odpłatność z tytułu ustanowienia służebności.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu i formy sprzedaży są dostępne w siedzibie
JSW KOKS S.A. ul. Pawliczka 1 w Zabrzu (Budynek C, parter, pok. 1, 4 i 5).

Osoby do kontaktu:      

1)      W zakresie informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży:

Ewa Bialik - Kierownik Działu Administracyjno-Mieszkaniowego

                                               tel. 32 416 43 75, 661 125 019 (od pn. do pt. w godzinach od 7.00 do 15.00)

                                               e-mail: [email protected]remove-this.jswkoks.pl

2)      W zakresie informacji dotyczących procedury sprzedaży:

Dorota Strzelczyk – Kierownik Działu Obsługi Majątku

tel. 32 416 43 44, 601 740 678

e-mail: [email protected]remove-this.jswkoks.pl