JSW KOKS SA

Przetargi i zakupy

Przetarg nieograniczony – jednostopniowy nr P/22/2019 - Zabudowa nowego zmechanizowanego odstojnika smoły typu KORAB o poj. V 140 m3

10-05-2019

Przetarg nieograniczony - jednostopniowy nr P/22/2019, prowadzony w oparciu o Instrukcję w sprawie zasad i trybu zamawiania dostaw, robót i usług oraz zatwierdzania cen w JSW KOKS S.A. pn.:
„Zabudowa nowego zmechanizowanego odstojnika smoły typu KORAB o poj. V 140 m3 w JSW KOKS S.A. Koksownia Jadwiga”

Pliki:

pdf  
[pdf 372 kB]