JSW KOKS SA

Przetargi i zakupy

Przetarg nieograniczony – jednostopniowy nr P/18/2019 - Instalacja KRAiC – budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco–odpędową w Koksowni Radlin

08-05-2019

Przetarg nieograniczony - jednostopniowy nr P/18/2019, prowadzony w oparciu o Instrukcję w sprawie zasad i trybu zamawiania dostaw, robót i usług oraz zatwierdzania cen w JSW KOKS S.A. pn.:
„Instalacja KRAiC – budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco–odpędową w Koksowni Radlin”.

Pliki:

pdf  
[pdf 297 kB]