JSW KOKS SA

Przetargi i zakupy

Na sprzedaż: Prawa użytkowania wieczystego działek gruntu w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej

19-07-2019

JSW KOKS S.A.
z siedzibą przy ul. Pawliczka 1,
41-800 Zabrze

posiada do sprzedaży:Prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 7199/562 (KW nr GL1Z/00009378/6),7195/556 i 7196/556 (KW nr GL1Z/00020651/7) o łącznej pow. 683 m2.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Zabrzu (woj. śląskie) przy ul. Staromiejskiej.

Cena sprzedaży: 37.000,00 zł netto
(trzydzieści siedem tysięcy złotych i zero groszy netto)

Do ceny sprzedaży w udziale wynoszącym 0,39 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży stanowi teren niezabudowany, Gminie Zabrze przysługuje prawo pierwokupu.

Pliki:

pdf  
[pdf 52 kB]
pdf  
[pdf 60 kB]
jpg  
[jpg 1.5 MB]