JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 

Przetargi i zakupy

CZERWIONKA-LESZCZYNY ul. Kopalniana

20-06-2013

Lokalizacja: CZERWIONKA-LESZCZYNY  ul. Kopalniana

Powierzchnia gruntu [m2]: 3.902

Nr działki: 1492/148

KW: GL1Y/00132421/3

Charakterystyka:

Teren położony za budynkami mieszkalnymi, na którym znajdują się budynki gospodarcze oraz infrastruktura techniczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ustanowiona służebność przejazdu przez działkę sąsiednią.

Oznaczenie i opis użytków:

N – nieużytki (1.488 m2), 
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (2.414 m2).