19-07-2019

Na sprzedaż: Prawa użytkowania wieczystego działek gruntu w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej

JSW KOKS S.A.
z siedzibą przy ul. Pawliczka 1,
41-800 Zabrze

posiada do sprzedaży:Prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 7199/562 (KW nr GL1Z/00009378/6),7195/556 i 7196/556 (KW nr GL1Z/00020651/7) o łącznej pow. 683 m2.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Zabrzu (woj. śląskie) przy ul. Staromiejskiej.

Cena sprzedaży: 37.000,00 zł netto17-06-2019

Na sprzedaż: Prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 539,4 m2 i centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej

JSW KOKS S.A.
z siedzibą przy ul. Pawliczka 1,
41-800 Zabrze posiada do sprzedaży:

Prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 539,4 m2 i centrali wentylacyjno- klimatyzacyjnej, która się w nim znajduje wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4563/34 o pow. 1.001 m2 (KW nr GL1Z/00017201/4), na której budynek ten jest zlokalizowany oraz udziału wynoszącego 0,004765 w prawie użytkowania wieczystego działek drogowych nr: 766/67,...11-02-2015

W przypadku zainteresowania nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Majątku tel. 32 416 43 44, kom. 601 740 678, e-mail: [email protected]20-06-2013

CZERWIONKA-LESZCZYNY ul. Kopalniana

Teren położony za budynkami mieszkalnymi, na którym znajdują się budynki gospodarcze oraz infrastruktura techniczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ustanowiona służebność przejazdu przez działkę sąsiednią.20-06-2013

KNURÓW ul. Przemysłowa

Teren sąsiadujący bezpośrednio z terenami kolejowymi KWK Knurów (linia kolejowa relacji Gliwice-Rybnik). Teren płaski porośnięty niską zielenią nieurządzoną, przez działkę przebiega linia energetyczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.20-06-2013

ZABRZE ul. Rataja

Nieruchomość zabudowana boiskiem trawiastym. Posiada dostęp do drogi publicznej. W stosunku do nieruchomości wystąpiono z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na następujące przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; usługi, w tym usługi komercyjne; obiekty zamieszkania zbiorowego; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; usługi sportu, rekreacji, wypoczynku.20-06-2013

ZABRZE ul. Makoszowska

Teren poprzemysłowy. Działka gruntu zabudowanego drewnianą Chłodnią kominową. Brak dostępu do drogi publicznej, konieczne ustanowienie służebności przejazdu. Możliwy podział nieruchomości na mniejsze działki.