21-11-2018

Na sprzedaż: Prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 539,4 m2 i centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej

JSW KOKS S.A.
z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze

posiada do sprzedaży:

Prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 539,4 m2 i centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, która się w nim znajduje wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4563/34 o pow. 1.001 m2 (KW nr GL1Z/00017201/4), na której budynek ten jest zlokalizowany oraz udziału wynoszącego 0,004765 w prawie użytkowania wieczystego działek drogowych nr:...23-05-2018

Sprzedaż: 9 garaży zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Dębowej.

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze posiada do sprzedaży

9 murowanych garaży (prawo własności) o pow. użytk. 15,81 m2 każdy, zlokalizowanych
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Dębowej wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu, na których są one zlokalizowane. Garaże można nabywać pojedynczo lub w kompleksie.

Dla nieruchomości...16-05-2018

Na sprzedaż: Prawo własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 1.218 m2

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze posiada do sprzedaży: Prawo własności budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 1.218 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4881/34 o pow. 2.391 m2, na której budynek ten jest zlokalizowany oraz udział wynoszący 0,011382 w prawie użytkowania wieczystego działek drogowych nr: 766/67, 769/67, 4867/34, 4891/34, 4897/34, 5060/34, wraz z prawem własności budowli posadowionych na tych działkach. Nieruchomość...11-02-2015

W przypadku zainteresowania nabyciem nieruchomości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Majątku tel. 32 416 43 44, kom. 601 740 678, e-mail: [email protected]20-06-2013

CZERWIONKA-LESZCZYNY ul. Kopalniana

Teren położony za budynkami mieszkalnymi, na którym znajdują się budynki gospodarcze oraz infrastruktura techniczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ustanowiona służebność przejazdu przez działkę sąsiednią.20-06-2013

KNURÓW ul. Przemysłowa

Teren sąsiadujący bezpośrednio z terenami kolejowymi KWK Knurów (linia kolejowa relacji Gliwice-Rybnik). Teren płaski porośnięty niską zielenią nieurządzoną, przez działkę przebiega linia energetyczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.20-06-2013

ZABRZE ul. Rataja

Nieruchomość zabudowana boiskiem trawiastym. Posiada dostęp do drogi publicznej. W stosunku do nieruchomości wystąpiono z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na następujące przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; usługi, w tym usługi komercyjne; obiekty zamieszkania zbiorowego; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; usługi sportu, rekreacji, wypoczynku.20-06-2013

ZABRZE ul. Makoszowska

Teren poprzemysłowy. Działka gruntu zabudowanego drewnianą Chłodnią kominową. Brak dostępu do drogi publicznej, konieczne ustanowienie służebności przejazdu. Możliwy podział nieruchomości na mniejsze działki.