Data publikacji: 22-01-2019 08:41

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

 Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2019-01-22  08:41

Koniec zdarzenia

2019-01-22 13:00