JSW KOKS SA

Media

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Data publikacji: 21-12-2018 12:05

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

 Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2018-12-21  12:05

Koniec zdarzenia

2018-12-21 13:15