JSW KOKS SA

Media

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Data publikacji: 13-12-2018 04:43

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

 Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2018-12-13  04:43

Koniec zdarzenia

2018-12-14 12:24