JSW KOKS SA

Media

Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW

Data publikacji: 05-11-2018 08:30

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

 Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

71

Początek zdarzenia

2018-11-05  08:04

Koniec zdarzenia

2018-11-05  20:20