Data publikacji: 14-11-2018 05:21

Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

110

Wielkość ubytku [MW]

6

Początek zdarzenia

2018-11-14  05:21:00

Koniec zdarzenia

2018-11-14  12:34:00