17-06-2019

W związku z zamieszczeniem przez organizacje związkowe biorące udział w akcji protestacyjnej w Grupie JSW banerów (w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul Pawliczka 1; oraz w Oddziale Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 1) informujących o akcji oraz żądaniach z nią związanych, Zarząd JSW KOKS SA informuje, że akcja protestacyjna nie dotyczy w żaden sposób sytuacji w JSW KOKS SA., a właściciele banerów poproszeni zostali o ich niezwłoczne usunięcie.Oferta sprzedaży drewna odpadowego »
« JSW KOKS dzieciom