Aleksander Sobolewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agata Wirth

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Małgorzata Zarychta-Surówka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Brodny

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Burmistrz

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Szczechowicz

Członek Rady Nadzorczej