JSW KOKS SA

Firma
FirmaPracaOgłoszenie o pracy
Do druku

Strażak- Ratownik Gazowy (Oddział Przyjaźń)

09-01-2019

Zgodnie z art. 942 Kodeksu Pracy informuję że posiadamy wolne miejsce pracy na stanowiskach:

STRAŻAK- RATOWNIK GAZOWY
(Zakładowa Straż Pożarna, równoważny system pracy, umowa na okres próbny)

Miejsce świadczenia pracy: JSW KOKS S.A. Odział Przyjaźń ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza;

Wymagania: -

Wykształcenie: min. średnie;

Kwalifikacje: mile widziane: ukończone szkolenie w zawodzie strażak, aktualny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy kategorii C;

Doświadczenie zawodowe: -

Do składania ofert zachęcamy również pracowników JSW KOKS S.A. zainteresowanych zmianą stanowiska pracy.

Termin oraz miejsce składania ofert: list motywacyjny, wypełnione oświadczenie (do pobrania poniżej) dotyczące ochrony danych osobowych wraz z kwestionariuszem osobowym dla kandydata oraz kserokopię świadectwa szkolnego (z ostatniej ukończonej szkoły), w zaklejonej kopercie z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz odpowiednią adnotacją "REKRUTACJA NA STANOWISKO STRAŻAK- RATOWNIK GAZOWY" należy składać w Zespole Obsługi Kancelaryjnej lub Dziale Kadr w Oddziale Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1, Zespole Kadr w następujących lokalizacjach: Siedziba Spółki, Zabrze ul. Pawliczka 1, Koksowniach: Jadwiga, Dębieńsko, Radlin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2019 r. do godziny 14:00.

Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych powyżej nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.