JSW KOKS SA

Firma
FirmaPracaOgłoszenie o pracy
Do druku

Specjalista ds. Przetargów

11-02-2019

Zgodnie z art. 942 Kodeksu Pracy informuję że posiadamy wolne miejsce pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. PRZETARGÓW
(Dział Przetargów, system pracy jednozmianowy, umowa na okres próbny)

Miejsce świadczenia pracy: JSW KOKS S.A. Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1;

Wymagania:

  • bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
  • doświadczenie w redagowaniu pism,
  • umiejętność przygotowania dokumentacji przetargowej,
  • tworzenie SIWZ,
  • umiejętność weryfikacji i analizy ogłaszanych przetargów pod kątem formalnym;

Wykształcenie,doświadczenie zawodowe: średnie- 5 lat stażu pracy, wyższe- 2 lata stażu pracy, wyższe kierunkowe- rok stażu pracy

Kwalifikacje:

  • mile widziana znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz znajomość prowadzenia postępowań przetargowych w formie elektronicznej,
  • posiadanie wiedzy technicznej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność działania i dobra organizacja pracy,
  • komunikatywność.

Do składania ofert zachęcamy również pracowników JSW KOKS S.A. zainteresowanych zmianą stanowiska pracy.

Termin oraz miejsce składania ofert: list motywacyjny, wypełnione oświadczenie (do pobrania poniżej) dotyczące ochrony danych osobowych wraz z kwestionariuszem osobowym dla kandydata oraz kserokopię świadectwa szkolnego (z ostatniej ukończonej szkoły), w zaklejonej kopercie z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz odpowiednią adnotacją "REKRUTACJA NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. PRZETARGÓW" należy składać w Zespole Obsługi Kancelaryjnej lub Dziale Kadr w Oddziale Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1, Zespole Kadr w następujących lokalizacjach: Siedziba Spółki, Zabrze ul. Pawliczka 1, Koksowniach: Jadwiga, Dębieńsko, Radlin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2019r. do godziny 14:00.

Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych powyżej nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.