JSW KOKS SA

Firma
FirmaPracaOgłoszenie o pracy
Do druku

Ślusarz remontowy (Oddział Przyjaźń)

11-02-2019

Zgodnie z art. 942 Kodeksu Pracy informuję że posiadamy wolne miejsce pracy na stanowiskach:

ŚLUSARZ REMONTOWY
(Wydział Utrzymania Ruchu, system pracy jednozmianowy, umowa na okres próbny)

Miejsce świadczenia pracy: JSW KOKS S.A. Odział Przyjaźń ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza;

Wymagania: -

Wykształcenie: min. zawodowe;

Kwalifikacje: mile widziane uprawnienia: spawacza, konserwatora urządzeń dźwignicowych, kierowcy wózków jezdniowych;

Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku ślusarza, spawacza lub podobnym;

Termin oraz miejsce składania ofert: list motywacyjny, wypełnione oświadczenie (do pobrania poniżej) dotyczące ochrony danych osobowych wraz z kwestionariuszem osobowym dla kandydata oraz kserokopię świadectwa szkolnego (z ostatniej ukończonej szkoły), w zaklejonej kopercie z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz odpowiednią adnotacją "REKRUTACJA NA STANOWISKO ŚLUSARZ REMONTOWY" należy składać w Zespole Obsługi Kancelaryjnej lub Dziale Kadr w Oddziale Przyjaźń, ul. Koksownicza 1, Zespole Kadr w następujących lokalizacjach: Siedziba Spółki, Zabrze ul. Pawliczka 1, Koksowniach: Jadwiga, Dębieńsko, Radlin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02. 2019 r. do godziny 14:00.

Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych powyżej nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.