JSW KOKS SA

Media

Dziękujemy kandydatom na dawców szpiku.

04-03-2019

Akcja rejestracji potencjalnych dawców dedykowana w Grupie JSW Miłoszowi Markowi - w JSW KOKS SA przyniosła oczekiwane efekty.

W punkcie rejestracyjnym w Koksowni Przyjaźń

W pięciu punktach rejestracyjnych na terenie Firmy, 28 lutego zarejestrowaliśmy 49 kandydatów na dawców w bazie danych Fundacji DKMS. Przeprowadzenie akcji możliwe było dzięki przychylności kierownictwa JSW KOKS SA oraz pracy i zaangażowaniu pracowników – wolontariuszy.

Wierzymy, że wiedza o przeszczepach, upowszechniona dzięki akcji – procentować będzie w przyszłości dalszymi zgłoszeniami potencjalnych dawców. Procedurę związaną z dołączeniem do grona gotowych podzielić się z potrzebującymi opisano na stronie www.dkms.pl

Wszystkim zarejestrowanym kandydatom na dawców w JSW KOKS SA (tym, którzy uczynili to wcześniej oraz tym, którzy zrobili to 28 lutego) oraz wolontariuszom – serdecznie dziękujemy!

(beer)« Dni Dawcy w JSW KOKS