JSW KOKS SA
Dane osobowe | 
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 
Grupa JSW

Media
MediaAkcje JSW KOKS S.A.
Do druku

Akcje JSW KOKS S.A.


Zabrze, dnia 1 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
Zarządu JSW KOKS S. A. w Zabrzu
o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.

Zarząd JSW KOKS S. A. w Zabrzu niniejszym informuje, że w dniu 26 lipca 2018 roku podjął uchwałę nr 357/II/2018 o wyrażeniu zgody na rozporządzenie przez akcjonariusza posiadanymi w kapitale zakładowym spółki JSW KOKS S. A. 676 (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć) akcjami imiennymi seria B o nr od 0016202331 do 0016203006 w cenie po 40,00 zł każda akcja.

Zgodnie z § 10 ust. 6 Statutu spółki akcjonariuszom JSW KOKS S.A. przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwszeństwa winno być zrealizowane przez złożenie oświadczenia w terminie do miesiąca od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.


Zabrze, dnia 1 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
Zarządu JSW KOKS S.A. w Zabrzu
o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.

Zarząd JSW KOKS S.A. w Zabrzu niniejszym informuje, że w dniu 26 lipca 2018 roku podjął uchwałę nr 359/II/2018 o wyrażeniu zgody na rozporządzenie przez akcjonariusza posiadanymi w kapitale zakładowym spółki JSW KOKS S.A. 550 (słownie: pięćset pięćdziesiąt) akcjami imiennymi seria A o nr od 0082188301 do 0082188850 w cenie po 13,00 zł każda akcja.

Zgodnie z § 10 ust. 6 Statutu spółki akcjonariuszom JSW KOKS S.A. przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwszeństwa winno być zrealizowane przez złożenie oświadczenia w terminie do miesiąca od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.