Oferta

MŁODSZY SPECJALISTA DS. PRZETARGÓW (nr 177)

JSW KOKS S.A jest największą spółką wchodząca w skład Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zatrudniamy ponad 2300 pracowników, dzięki którym jesteśmy jednym z wiodących producentów w produkcji koksu na rynku polskim oraz europejskim.


Poszukujemy Kandydata na stanowisko:
MŁODSZY SPECJALISTA DS. PRZETARGÓW   (nr 177)


Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1

System pracy: Jednozmianowy

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań przetargowych, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi.
 2. Pełnienie funkcji sekretarza w Komisji ds. Przetargów i Komisji ds. Sprzedaży (opracowywanie dokumentacji przetargowej, analiza merytoryczna ofert, przygotowywanie dokumentów dla potrzeb Komisji, sporządzanie protokołów z prac Komisji, sporządzanie wniosków do Zarządu).
 3. Przygotowywanie pism do innych komórek Spółki oraz do podmiotów zewnętrznych.
 4. Archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz pozostałej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Działu.
 5. Prowadzenie rejestru przetargów i bazy oferentów.
 6. Sporządzanie zestawień, raportów i sprawozdań.
 7. Prowadzenie gospodarki materiałowej Działu.
 8. Prowadzenie spraw Działu związanych z dokumentacją Zintegrowanych Systemów Zarządzania, w tym dokumentacją szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji.

 

Wymagania:

 • wykształcenie i doświadczenie: średnie - min. 3 lata pracy na podobnym stanowisku, wyższe - min. 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
 • kwalifikacje: znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość obsługi programówpakietu MS-Office: bardzo dobra
 • umiejętności interpersonalne: umiejętność ustalania priorytetów, bardzo dobra organizacja czasu pracy, dokładność, komunikatywność, umiejętność efektywnego działania pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego uczenia się, odpowiedzialność i zaangażowanie.

 

OFERUJEMY

 • stabilne zatrudnienie
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • premie
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • dofinansowanie do karnetów sportowych
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Do składania ofert zachęcamy również pracowników JSW KOKS S.A. zainteresowanych zmianą stanowiska pracy.

 

Wymagane dokumenty:  list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych

Termin przesyłania:  01.12.2022 r. do godziny 14:00

Adres:  [email protected]remove-this.jswkoks.pl   (w temacie maila proszę podać nazwę stanowiska, wraz z numerem, którego dotyczy aplikacja).

Oferty niespełniające przytoczonych wymogów formalnych, w tym dostarczone w formie papierowej, przesłane na inny adres e-mail niż podany powyżej lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.