Oferta

I KOKSOWNICZY- OPAŁOWY (nr 180)

JSW KOKS S.A jest największą spółką wchodząca w skład Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zatrudniamy ponad 2300 pracowników, dzięki którym jesteśmy jednym z wiodących producentów w produkcji koksu na rynku polskim oraz europejskim.


Poszukujemy Kandydata na stawisko:
I KOKSOWNICZY- OPAŁOWY (nr 180)


Miejsce pracy: JSW KOKS S.A. Koksownia Jadwiga, ul. Zamkowa 9, 41-803 Zabrze

System pracy: jednozmianowy

Zakres obowiązków:

- dbanie o prawidłowe opalanie baterii koksowniczej w zakresie regulacji ciśnienia gazu, ciągów kominowych,

- wykonywanie pomiarów i przeglądów  oraz nadzorowanie parametrów ciśnieniowo-temperaturowych

- wymiana palników w kanałach grzewczych

- rozgrafitowywanie i czyszczenie kanałów rozdzielczych gazu opałowego

- dbanie o ochronę środowiska poprzez utrzymywanie szczelności osprzętu baterii koksowniczej

- prowadzenie prac porządkowych

- obsługa, eksploatacja i należyta konserwacja maszyn i urządzeń, narzędzi i przyrządów pomiarowych

Wymagania:

 • wykształcenie: min, zawodowe
 • doświadczenie zawodowe: -----------
 • kwalifikacje: ---------
 • znajomość obsługi programów pakietu MS-Office: w stopniu dobrym
 • umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY    

 • stabilne zatrudnienie
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • premie
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • dofinansowanie do karnetów sportowych
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Do składania ofert zachęcamy również pracowników JSW KOKS S.A. zainteresowanych zmianą stanowiska pracy.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych

Termin przesłania: do dnia 02.12.2022r. do godziny 14:00

Adres: [email protected] (w temacie maila proszę podać nazwę stanowiska którego dotyczy aplikacja).

Oferty niespełniające przytoczonych wymogów formalnych, w tym dostarczone w formie papierowej, przesłane na inny adres e-mail niż podany powyżej lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.