Oferta

Operator urządzeń węglowni – maszynista odbioru węgla

JSW KOKS S.A jest największą spółką wchodząca w skład Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zatrudniamy ponad 2300 pracowników, dzięki którym jesteśmy
jednym z potentatów w produkcji koksu na rynku polskim oraz europejskim.

Poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Operator urządzeń węglowni – maszynista odbioru węgla  

Miejsce pracy: JSW KOKS S.A. Odział KKZ , Zabrze, ul. Zamkowa 9

System pracy: zmianowy                                     
       
Zakres obowiązków:

 • Prowadzi rozładunek węgla z wagonów na wyładowni.
 • Obsługuje kołowroty do przetaczania wagonów na wyładowni o ile posiada uprawnienia manewrowego.
 • Prowadzi odbiór dostaw węgli surowych i ich rozdział do zbiorników sekcji A, B i C.
 • Przestrzega ustalonych zasad ruchu zbiorników.
 • Obsługuje taśmociągi rewersyjne i układ transporterów dostawczych.
 • Odpowiada za stan techniczny i konserwację eksploatowanych urządzeń.
 • Wykonuje prace porządkowe oraz odpylające  na przydzielonym rejonie obiektu.

Wymagania:

 • wykształcenie:   min. zawodowe;
 • doświadczenie zawodowe: -------------
 • kwalifikacje: ------------
 • znajomość obsługi programów pakietu MS-Office: ------------  
 • umiejętności interpersonalne:   umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:   

 • stabilne zatrudnienie
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • premie
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • dofinansowanie do karnetów sportowych
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Termin oraz miejsce składania dokumentów: list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych adnotacją „REKRUTACJA NA STANOWISKO OPERATOR URZĄDZEŃ WĘGLOWNI – MASZYNISTA ODBIIORU WĘGLA.” należy przesłać lub złożyć w zaklejonej kopercie  w: Dziale Organizacji/Dziale Kadr  i Rekrutacji Oddział Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1, Zespole Kadr i Rekrutacji w następujących lokalizacjach: Siedziba Spółki, Zabrze ul. Pawliczka 1, Koksowniach: Jadwiga, Dębieńsko, Radlin do dnia 28.02.2020r. do godziny 14:00.

Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych powyżej nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.