JSW KOKS SA

Firma
FirmaZintegrowane Systemy Zarządzania
Do druku

Zintegrowane Systemy Zarządzania

 Podstawowym narzędziem w osiąganiu wyznaczonych celów jakościowych, środowiskowych, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa pracy w JSW KOKS S.A. są wdrożone, utrzymywane i stale doskonalone Zintegrowane Systemy Zarządzania, stanowiące ważny element zarządzania przedsiębiorstwem.

Zintegrowane Systemy Zarządzania w JSW KOKS S.A. obejmują:

  • System Zarządzania Jakością - zgodny z normą ISO 9001,
  • System Zarządzania Środowiskowego -  zgodny z normą ISO 14001,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - zgodny z normą ISO/IEC 27001,
  • System Zarządzania Energią - zgodny z normą ISO 50001,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - zgodny z normą PN-N-18001.

Historia systemów w JSW KOKS S.A.

1 kwietnia 1996 r. -  Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” uzyskały pierwszy certyfikat  Systemu Zapewnienia Jakości na zgodność  z  normą ISO 9002:1994;

4 października 2002 r. - Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” uzyskały dwa certyfikaty: Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania  Bezpieczeństwem i  Higieną Pracy wg normy PN-N-18001;

30 maja 2011 r. -  Koksownia Przyjaźń Sp. z o. o. uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Energią
w oparciu o normę PN-EN 16001;

18 października 2011 r.- Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. jako pierwsza w Polsce  otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Energią według międzynarodowego modelu ISO 50001:2011(E);

15 października 2012 r.- Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. uzyskała kolejny certyfikat z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2005.

28 czerwca 2013 r. – Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” SA uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008

16 czerwca 2015 r. – JSW KOKS S.A. uzyskała certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 w całym obszarze jej funkcjonowania.

22 października 2015 r. – JSW KOKS S.A. uzyskała certyfikat na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013 w całym obszarze jej funkcjonowania.

22 października 2015 r. – JSW KOKS S.A. uzyskała certyfikat na zgodność z normą ISO 50001:2011(E) w całym obszarze jej funkcjonowania.

16 czerwca 2018r.  – JSW KOKS S.A. w wyniku auditu recertyfikacji uzyskała certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004.

22 października 2018r. – JSW KOKS S.A. w wyniku auditu recertyfikacji uzyskała certyfikat na zgodność z normą ISO 50001:2011 oraz ISO/IEC 27001:2013.

Cele działania

Otrzymane certyfikaty są najlepszą wizytówką nowoczesnego przedsiębiorstwa i dają rękojmię:

  • prowadzenia działalności produkcyjnej o najwyższej światowej jakości zgodnej z wymaganiami i oczekiwaniami klienta;
  • dbałości o ochronę środowiska naturalnego;
  • dbałości o efektywność energetyczną;
  • stałego rozwijania nowoczesnych technologii pozwalających na realizację procesów w bezpiecznych i ergonomicznych warunkach pracy;
  • zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji, które stanowią podstawy dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

spełniając przy tym wszystkie obowiązujące wymagania prawa krajowego i Unii Europejskiej.

Doskonalenie

JSW KOKS S.A. jest w Polsce niekwestionowanym pionierem wdrożenia i liderem w obszarze stosowania nowoczesnych metod zarządzania, zgodnych z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Jako pierwsza firma w branży koksowniczej oraz jedna z nielicznych w kraju legitymuje się posiadaniem pięciu certyfikatów zgodnych z wymaganiami norm międzynarodowych: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011 i PN-N-18001:2004 w zakresie: produkcji i sprzedaży koksu, smoły surowej, benzolu surowego, gazu koksowniczego, siarki, siarczanu amonu oraz energii elektrycznej i pary wodnej.
Funkcjonujące systemy zarządzania poddawane są cyklicznym przeglądom zarówno przez Najwyższe Kierownictwo Spółki jak również przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Podlegają ciągłemu doskonaleniu poprzez okresowe wyznaczanie celów i zadań Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Swym zakresem obejmują zarządzanie jakością, oddziaływanie na środowisko, efektywność energetyczną procesów, bezpieczeństwo i higieny pracy oraz bezpieczeństwo informacji. Celem ZSZ jest również zarządzanie ryzykiem polegające na jego identyfikacji, analizie i ocenie. Wskazane elementy stanowią główne kierunki strategii JSW KOKS S.A.