JSW KOKS SA

Firma

Koksownia Jadwiga

Koksownia Jadwiga - Historia

Zakład produkcji koksu uruchomiony w 1884 roku przy Hucie Borsiga w Zabrzu. 
Zakład przetrwał dwie wojny światowe. W trakcie pierwszej wojny światowej oraz w latach następnych aż do 1929 roku zdolności produkcyjne koksowni wynosiły 750 ton koksu na dobę. 

W 1929 roku przeprowadzono modernizację zakładu w ramach której m.in. wybudowano nową baterię oraz wyremontowano oddział węglopochodnych dzięki czemu w koksowni oprócz gazu koksowniczego zaczęto produkować: siarczan amonu, wodę amoniakalną, benzol, toluen, ksylen i naftalen. Przeprowadzono zmiany organizacyjne w wyniku których powstała spółka „Borsig Kokswerke” koncentrująca swoją działalność na wydobyciu węgla oraz produkcji koksu i węglopochodnych 
W okresie drugiej wojny światowej, koksownia „Jadwiga” pracowała w miarę normalnie produkując 790 ton koksu na dobę. Aby ochronić obiekty przemysłowe przed nalotami bombowymi na terenie koksowni „Jadwiga” utworzono obóz jeńców alianckich. W styczniu 1945 roku, gdy zbliżał się front, w czasie panicznego wycofywania armii i administracji niemieckiej, koksownia została zatrzymana. Uruchomiono ją ponownie w 1948 roku jako zakład jedno-bateryjny o zdolności produkcyjnej 264 tys. ton koksu rocznie.

 

Do roku 1968 w koksowni uruchomiono dwie nowe baterie z których jedna, typu „ja-65” wg projektu „Kosoprojekt” o zdolności produkcyjnej 250 tys. koksu rocznie, jest eksploatowana do dnia dzisiejszego.

W 1980 roku Koksownia „Jadwiga” weszła w skład Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”. Lata 1990-2009 są latami szczególnego rozwoju zakładu. W tych latach koksownia stała się zakładem nowoczesnym, produkującym koks najwyższej jakości z zachowaniem właściwych standardów ochrony środowiska, dzięki czemu w 2003 roku skreślono go z listy zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska naturalnego w skali województwa. 

W sierpniu 2006 roku koksownia uzyskała pozwolenie zintegrowane, potwierdzające spełnienie norm unijnych w zakresie ochrony środowiska. Do najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w latach 2003-2008 zaliczyć można: remont zbiornika gazu, remont kapitalny wieży gaszenia, remont potokowy baterii koksowniczej, wymianę odbieralników na baterii koksowniczej, budowę nowatorskiej, biologicznej oczyszczalni ścieków, budowę nowoczesnych stanowisk do załadunku smoły i benzolu oraz uruchomienie monitoringu benzolowni. Równocześnie trwa doskonalenie poziomu technologii, kwalifikacji załogi oraz umocnienie pozycji Koksowni „Jadwiga” jako producenta najwyższej jakości koksu. Zakład od 30 lat eksportuje koks głównie na rynek austriacki, słowacki i niemiecki. W ofercie jest koks niskofosforowy oraz koks łamany. Roczna produkcja koksowni to 280 tys. ton.