JSW KOKS SA

Firma

Koksownia Dębieńsko

Koksownia „Dębieńsko” - Historia

Historia koksowni „Dębieńsko” sięga 1908 roku, kiedy to ówczesny właściciel kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce Leszczynach, firma Vereinigte Königs - und Laura - Hütten AG w Siemianowicach, postanowił wybudować przy tejże kopalni oddział koksowni. Budowę ukończono w 1913 roku. Nowo powstały zakład posiadał dwie baterie nr I i II o łącznej zdolności produkcyjnej około 350 ton koksu dobowo. W latach 1924 - 1926 przebudowano baterie zmieniając wymiary ich komór, przez co zwiększono wydajność dobową baterii. Do wybuchu drugiej wojny światowej koksownia oraz jej urządzenia były stale remontowane i modernizowane, dzięki czemu lata 1938-1939 są latami w których koksownia osiągnęła największy poziom produkcji. W okresie drugiej wojny światowej Niemcy stale zwiększali produkcję koksu, planując późniejszą likwidację nadmiernie wyeksploatowanego zakładu. 


W 1945 roku kopalnia „Dębieńsko” wraz z koksownią weszły w skład Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W latach 50-tych opracowano sześcioletni plan budowy koksowni, w ramach którego wybudowano dwie baterie III i IV, nowy zmodernizowany oddział węglopochodnych, stację mieszalno-mielniczą, wieżę węglową, nowe turbossawy, chłodnię gazu z pompownią, dwie pierwsze płuczki benzolowe oraz zbiornik gazu. W latach 60-tych przeprowadzono remont baterii I oraz II, uruchomiono nową amoniakalnie z dwoma sytnikami oraz scalono obiekty węglopochodnych, dzięki czemu możliwe było zlikwidowanie starych wyeksploatowanych oddziałów amoniakalni i benzolowni, na miejscu których wybudowano dwie płuczki benzolowe oraz odfenolownię benzolowo-ługową. 

W 1968 roku Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego wcieliło koksownię w skład Zakładów Koksowniczych "Gliwice" w Gliwicach. W tym okresie koksownia „Dębieńsko” wykorzystywała w pełni swoje zdolności produkcyjne, produkując rekordową ilość 510 tys. ton koksu rocznie. Ze względu na wysoki stopień wyeksploatowania wszystkich obiektów produkcyjnych, w tym w szczególności baterii koksowniczych, w 1978 roku resortowa komisja powołana przez Ministra Hutnictwa podjęła decyzję o likwidacji zakładu. W takim stanie koksownia „Dębieńsko” 1 stycznia 1980 roku, weszła w skład Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”. Kierownictwo przedsiębiorstwa podjęło decyzję o budowie nowych baterii i modernizacji pozostałych obiektów technologicznych. Baterie I i II, pochodzące z 1913 roku, postanowiono zatrzymać i zlikwidować. Rozpoczęcie produkcji na nowych bateriach w dniu 11 stycznia 1985 roku stanowiło zasadniczy etap modernizacji koksowni. Powstał zakład nowoczesny z zespołem baterii na system zasypowy, dozbrojony w instalacje i urządzenia, których dawniej nigdy w swej dotychczasowej historii nie posiadał. 

W 2000 roku oddano do eksploatacji kotłownię zakładową wyposażoną w dwa kotły Hovala opalaną gazem koksowniczym, produkującym parę wodną na potrzeby koksowni. Realizując postanowienia wieloletniego planu strategicznego Spółki z 2006 roku, w koksowni wybudowano nowy zbiornik gazu V-2000m3 (2007 rok), zmodernizowano oddział węglowni, wybudowano młyn węglowy oraz instalację do hermetycznego napełniania cystern kolejowych i samochodowych benzolem i smołą (2008 rok). W 2009 roku rozpoczęto modernizację sortowni koksu.

W dniu 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 22:45 wyłączono ssawę gazu w Koksowni "Dębieńsko", co było równoznaczne z wyłączeniem z ruchu Oddziałów Piecowni i Węglopochodnych.

Tym samym po 105 latach zakład przestał produkować koks.