JSW KOKS SA
BIP | 
Poczta | 
Dla pracowników | 
Grupa JSW

Firma
FirmaO firmie
{$lib.pdffile.title}Do druku

O firmie

JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu
41-800 Zabrze
ul. Pawliczka 1
KRS: 0000445684 - Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 629-225-65-76
REGON: 278093210
Kapitał Zakładowy 994.055.470,00 zł, Kapitał wpłacony 994.055.470,00 zł

Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 stycznia 2014 r., sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/041599/13/112 połączyło Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. i Koksownię Przyjaźń S.A., poprzez przejęcie przez Koksownię Przyjaźń Kombinatu.

Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. jako Spółka przejmowana został rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

Równocześnie nastąpiła zmiana firmy spółki z Koksownia Przyjaźń Spółka Akcyjna na JSW KOKS Spółka Akcyjna (JSW KOKS S.A.) oraz siedziba Spółki z miasta Dąbrowa Górnicza na miasto Zabrze.

W dniu 1 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu Oddziałów Spółki (sygn. akt GL.X NS-REJ.KRS/2558/17/482):

  •  JSW KOKS S.A. ODDZIAŁ PRZYJAŹŃ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ,
  • JSW KOKS S.A. ODDZIAŁ KKZ W RADLINIE.

W ramach Oddziałów działają: