Węglopochodne

Grupa produktów

Parametry

Siarka Płynna

Zawartość siarki: min. 99,90%

Zawartość składników kwaśnych: max 0,01%

Zawartość substancji organicznych: max 0,02%

Zawartość popiołu: max 0,08%

Benzol Surowy

Gęstość w temperaturze 20°C: max 0,887 g/cm3

Destylacja normalna 180°C: min. 95%

Smoła Surowa

Zawartość wody: max 5%

Gęstość w temperaturze 20°C: max 1,22 g/cm3

Siarczan Amonu

Zawartość wody: max 2%

Zawartość N2 : min. 20%

Zawartość H2SO4 : max 0,3%