REMIT

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), JSW KOKS S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień turbogeneratorów w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016